Projekty

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt:

„Usprawnienie zarządzania procesami operacyjnymi we współpracy z partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu systemu B2B przez Erem Serwis s. c.”

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-044/13-00

Okres realizacji: 15.10.2013 r. – 15.08.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 366 886,00 zł

Wartość dofinansowania: 256 820,20 zł (70 %)

Opis projektu:

Wdrażane rozwiązanie informatyczne polega na uruchomieniu systemu elektronicznej wymiany informacji (B2B), automatyzującej procesy realizowane przez Wnioskodawcę we współpracy z 5 partnerami biznesowymi, z zastosowaniem elektronicznej wymiany danych. Obejmuje on elektroniczną transmisję dokumentów i informacji w uzgodnionym formacie bezpośrednio pomiędzy aplikacjami komputerowymi partnerów.

Oprócz technologii niematerialnej w postaci systemu informatycznego i oprogramowania serwerowego do firmy zostały wprowadzone także najnowsze rozwiązania technologiczne dzięki zakupowi wysokiej klasy sprzętu, niezbędnego do funkcjonowania systemu B2B. Przy wyborze urządzeń Wnioskodawca kierował się ich parametrami (także proekologicznymi) oraz innowacyjnością rozwiązań technicznych, umożliwiających sprawne funkcjonowanie i rozwój systemów w jak najdłuższej perspektywie czasowej (co przy tak szybkim rozwoju technologii informatycznych jest nie do przecenienia).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 Pełna treść zapytania ofertowego – sprzęt

 Pełna treść zapytania ofertowego – system

Marki które obsługujemy