Praca w kanale pod samochodem

Renomowane serwisy samochodów ciężarowych jak Erem Serwis wiedzą, że prace pod samochodem należą do szczególnie niebezpiecznych. Przebywając pod podpartym samochodem, z którego zdjęto choć jedno koło, nie wolno wykonywać gwałtownych ruchów lub siłować się ze zdjęciem poszczególnych elementów. Podczas prac pod samochodem należy zawsze stosować specjalne kobyłki, które ustawia się w stosownych miejscach.

Marki które obsługujemy