Oszustwa na tachografie wciąż w co 3 ciężarówce

Według Komisji Europejskiej nawet w co 3 ciężarówce poruszającej się po unijnych drogach dochodzi do manipulacji tachografem. Jej cel jest zawsze ten sam: wykazać na tachografie obowiązkowy odpoczynek, podczas gdy tak naprawdę kontynuuje się jazdę. Ponieważ liczne kontrole przeprowadzane od kilku lat nie ukróciły tego procederu, Komisja Europejska jeszcze w 2014 r. zarządziła wprowadzenie tzw. inteligentnych tachografów z lokalizatorem satelitarnym, które będą automatycznie przesyłać zgromadzone dane do inspektorów. Zanim jednak urządzenia te trafią do wszystkich pojazdów, jedyną bronią w walce z manipulacjami będą tradycyjne kontrole i karanie nieuczciwych kierowców mandatami – przypominamy, że w Polsce mogą one wynieść nawet 6000 zł, a w innych krajach Unii nawet do kilkunastu tysięcy euro.

Marki które obsługujemy