Porozumienie pomiędzy Erem Serwis i Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Białorusi

W dniu 25.02.2016 firma Erem Serwis i Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Białorusi BAMAP zawarły porozumienie dotyczące pomocy technicznej białoruskim przewoźnikom na terenie UE.

Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczpospolitej Polskiej – oficjalny Twitter

The vehicle brands which we service