Rośnie zadłużenie branży transportowej

Najnowszy raport Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. oraz Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” wykazał, że wartość zadłużenia firm przewozowych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o przeszło 150 mln zł. Przyczynę takiej sytuacji specjaliści upatrują w embargu rosyjskim oraz dużej konkurencji wśród firm transportowych wymuszającą stosowanie przez nich zbyt niskich marż netto. Niestety sytuacja wielu przewoźników może ulec dalszemu pogorszeniu, jeśli dojdzie do skutku planowany przez szereg krajów zachodnich „sojusz drogowy”, mający na celu wzmocnienie znaczenia ich własnych firm transportowych kosztem przewoźników z Europy Wschodniej.

Марки которые мы обслуживаем