Otwarto nowy odcinek S7

W dniu 11 sierpnia otwarto nowy odcinek drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Rychnowo o długości 12 kilometrów. Jest to kolejny etap modernizacji tej ważnej trasy łączącej Gdańsk z Warszawą i Krakowem, będącej jednocześnie częścią dużej trasy europejskiej E77. W województwie warmińsko- mazurskim wybudowano już 122 km drogi ekspresowej. W budowie pozostało jeszcze około 20 km, które mają być ukończone do końca bieżącego roku. Droga S7 powstaje dzięki środkom z Krajowego Funduszu Drogowego oraz Funduszy Unijnych w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.
Źródło: http://www.gddkia.gov.pl

Марки которые мы обслуживаем